Thanh thoát tràn bể bơi hình răng cưa

Giá : Liên Hệ

STT Tên sản phẩm Chất liệu Màu sắc Kích thước
1 Thanh thoát tràn hình răng cưa 1 chấu Nhựa PP Trắng 25cm, cao 25mm
2 Thanh thoát tràn hình răng cưa 1 chấu

 

Nhựa PP Trắng 30cm, cao 25mm

 

3 Thanh thoát tràn hình răng cưa 1 chấu

 

Nhựa ABS Trắng 25cm, cao 25mm

 

4 Thanh thoát tràn hình răng cưa 1 chấu

 

Nhựa ABS Trắng 30cm, cao 25mm

 

0972 821 009